Handbal vereniging Stormvogels
Website made by DBraun

Ledenadministratie

Contributie 2016-2017 De contributie per kwartaal bij HV Stormvogels is als volgt: Kabouters (3 t/m 6 jaar)........……18,41 euro Van 7 t/m 10 jaar................………  34,09 euro Van 11 t/m 14 jaar..............……… 38,02 euro Van 15 t/m 18 jaar.............………. 43,03 euro Vanaf 19 jaar en ouder...........…. 56,21 euro Steunende leden..................……. 9,17 euro Recreanten......................…………. 38,51 euro De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd, vandaar dat u de machtigingskaart dient in te vullen. Het incasseren van de contributie vindt plaats rond de 25ste van de maanden maart, juni, september en december. Bondscontributie Tevens wordt er jaarlijks eenmalig de bondscontributie geïncasseerd. Voor komend handbal seizoen heeft de NHV besloten de bondscontributie op te delen in een leeftijdsgebonden individueel deel en aparte team bijdrages. Om aan deze verplichting te voldoen heeft HV Stormvogels echter besloten om gelijk aan vorige jaren enkel een leeftijdsgebonden individueel deel per lid aan te houden: De bondscontributie per jaar bij HV Stormvogels wordt dan als volgt: Kabouters (3 t/m 6 jaar).........…. 12,81 euro Van 7 t/m 10 jaar................…….. 20,45 euro Van 11 t/m 14 jaar...............……. 26,89 euro Van 15 t/m 18 jaar..............…….. 31,00 euro Vanaf 19 jaar en ouder...........… 39,34 euro Steunende leden.................……. nvt Voor nieuwe leden geldt dat er tegelijk met hun eerste verenigingscontributie ook bondscontributie geïnd zal worden, daarna zal de bondscontributie normaal geïnd worden (jaarlijks in de maand juli of augustus). Omdat we naar de NHV toe deze contributie ook per competitie jaar betalen wordt de bondscontributie niet naar ratio, maar volledig geïnd (onafhankelijk van de inschrijfdatum). Heeft u vragen omtrent de aanmelding of over de contributie kunt u contact opnemen met Chantal van den Berg. Kledingsfonds. Voor het bekostigen van de kleding vragen wij een bijdrage per jaar: Jeugd.......……………. 12 euro Senioren.....………… 18 euro Dit bedrag wordt voor het begin van het binnenseizoen geïncasseerd. Jeug sport fonds Bekostiging sportlidmaatschap door de gemeente voor jongeren van 6 t/m 17 jaar waarvan ouders niet de financiële mogelijkheid hebben om hun kind te laten sporten. Een intermediair kan het kind hiervoor aanmelden ( niet de verenigingen ) Voor vragen Maaike Geerdink, telefoon 038-4577782 of ga naar de website http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/ Gezinnen in Haaksbergen die rond moeten komen van een minimuminkomen, kunnen gebruik maken van de jeugdsportfonds. Het fonds betaalt de contributie van een sportvereniging en eventuele sportbenodigheden tot een maximum van €225,00 per kind per sportseizoen. Met deze link wordt u doorgewezen : Haaksbergs Jeugdsportfonds